Intervisie

Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die met en van elkaar willen leren. Intervisie beoogt deskundigheidsbevordering, waarbij medewerkers een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Ontwikkelingsgericht werken is een uitgangspunt.

Intervisie is een gestructureerd en frequent overleg van een groep professionals om werksituaties te verhelderen en handreikingen ter verbetering c.q. versterking te doen. Het is een vorm van collegiale consultatie met als doel het op peil houden of verbeteren van het functioneren van de professional. Intervisie is leren in wederzijdse verbondenheid. Leren van jezelf, van situaties en vooral van en met elkaar.

Klik hier om contact op te nemen