Cursus en Training

Agressie en ander grensoverschrijdend gedrag

Basiscursus

In de basiscursus agressiebeheersing werken we gedurende een dag aan kennis, inzicht en vaardigheden.

Cursisten moeten na afloop van het programma:

 • inzicht hebben in de verschillende oorzaken van grensoverschrijdend gedrag c.q. agressie;
 • bij een confrontatie, snel kunnen onderscheiden met welke vormen van gedrag zij te maken hebben;
 • het gedrag direct kunnen beïnvloeden onder handhaving van de maximale veiligheid;
 • inzicht hebben in de effecten van de agressie en hoe daarmee om te gaan;
 • op de hoogte zijn van het agressiebeleid van de organisatie.

Training

In de vaardigheidstraining werken we in kleine groepen met een acteur aan versterking van de individuele vaardigheden van medewerk(st)ers. Deze training duurt over het algemeen één dagdeel volgt binnen maximaal een maand op de basiscursus.

De gecombineerde basis/vaardigheidstraining duurt in totaal 2 tot 3 dagdelen.

Onderhoud

Om de kennis en vaardigheden die in de basiscursus en de vaardigheidstraining zin opgedaan zoveel mogelijk te ‘borgen’ bieden we vervolgtrainingen aan. Die vinden in het algemeen plaats binnen een jaar na de eerdere trainingen. In kleine groepen werken aan versterking van de individuele vaardigheden van medewerk(st)ers

Training opvang na ingrijpende gebeurtenissen

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden en leden Bedrijfs Opvang Team en duurt één dagdeel in een kleine groep.

De nadruk ligt op het geven van zorgvuldige opvang en het leren herkennen van signalen die tot probleemsituaties kunnen leiden. Onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • theorie over schokkende gebeurtenissen;
 • verschillende wijzen van omgaan met schokkende gebeurtenissen;
 • verwerkingsproblemen, signaleren van stagnatie;
 • aandacht voor medewerkers die kwetsbaarder zijn en signalen afgeven die duiden op een moeilijke verwerking van het gebeuren;
 • wat is van belang bij gespreksvoering;
 • oefenen met opvanggesprekken;
 • professioneel omgaan met emotionele reacties.

De deelnemers zijn na afloop in staat zorg te dragen voor adequate opvang na een schokkende gebeurtenis. Waardoor medewerkers zich erkend voelen en langdurige klachten en verzuim voorkomen kunnen worden.

Verder ondersteunen we bedrijven en instellingen bij het opzetten van een goede structuur van bedrijfsopvang.

Klik hier om contact op te nemen