Coaching

Iedereen die voor een korte periode ondersteuning nodig heeft bij het werk of in het persoonlijke leven, kan een beroep doen op Pieters & Partners. Praktijkgerichtheid en directe toepasbaarheid staan bovenaan.

Onderwerpen

Ondersteuning kan op talrijke terreinen plaatsvinden. Persoonlijke effectiviteit, timemanagement, communicatie, verwerken van ingrijpende ervaringen, omgaan met (eigen) agressie enz.

Opzet

Het startpunt is telkens een intakegesprek. Daarin bepalen betrokkenen of een coaching zin heeft en welke doelen gehaald moeten worden. Vervolgens maken we afspraken over lengte en duur van de coaching. De eerste fase van de coaching bestaat over het algemeen uit vijf gesprekken van anderhalf uur. Vervolgens bekijken we, op basis van de stand van zaken en de behaalde doelen, of en hoe de coaching wordt voortgezet.

Klik hier om contact op te nemen